Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14099
Title: Logistieke kenmerken van bedrijven in Vlaanderen
Authors: Hoekx, Dennis
Advisors: RAMAEKERS, Katrien
CARIS, An
MAES, Tabitha
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Beleidsmaatregelen door de overheid kunnen verregaande gevolgen hebben voor het goederentransport. Het invoeren van bijvoorbeeld wegentaksen of subsidies kan de keuzes van bedrijven qua transport sterk beïnvloeden. Om de consequenties van de verschillende maatregelen op voorhand te kunnen evalueren, is er nood aan goederenmodellen. Deze modellen moeten opgesteld en getest worden aan de hand van reële gegevens, maar net daar blijkt er een enorm tekort te zijn aan bruikbare data. Het opstellen van een vragenlijst om deze informatie te verzamelen is dan ook het doel van deze masterproef.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14099
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.