Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14101
Title: Modellering van wachttijden in de binnenvaart
Authors: Pollaris, Hanne
Advisors: CARIS, An
RAMAEKERS, Katrien
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Langsheen waterwegen veroorzaken sluizen wachttijden voor het binnenvaarttransport. In deze masterthesis wordt onderzocht hoe deze wachttijden aan sluizen gemodelleerd en gereduceerd worden. De literatuurstudie kan opgedeeld worden in drie delen. Eerst komen de factoren aan bod die de wachttijden aan sluizen be├»nvloeden. Daarna worden er oplossingen aangereikt om wachttijden aan sluizen te reduceren. Tot slot worden de belangrijkste modellen besproken waarmee wachttijden aan sluizen gemodelleerd worden. In het praktijkgedeelte wordt een simulatiemodel uitgewerkt van een sluis in het Albertkanaal. In dit simulatiemodel worden een aantal oplossingen getest om de wachttijden aan sluizen te verminderen. Tot slot worden de beperkingen van het simulatiemodel aangehaald en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14101
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07254602011588.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.