Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14106
Title: Bepalende factoren bij omschakeling naar energiegewassen
Authors: Boesmans, Klaas
Advisors: VAN PASSEL, Steven
WITTERS, Nele
WITTERS, Nele
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Onze samenleving wordt uitgedaagd om te voldoen aan de toenemende vraag naar energie. Energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen heeft het grootste aandeel in de uitstoot van emissies. Bovendien is een overstap naar hernieuwbare energie onvermijdelijk, vanwege de als maar slinkende voorraden van de fossiele brandstoffen. Desondanks stelt men vast dat de transitie van fossiele naar niet fossiele brandstoffen zeer traag verloopt. Er bestaan een aantal alternatieve bronnen voor de opwekking van energie. Biomassa is altijd al een belangrijke bron van energie geweest voor de mensheid. Er bestaan verschillende vormen van biomassa voor de opwekking van energie. Één van de potentiële vormen is de energieteelt uit de landbouw. Er moet echter opgemerkt worden dat het aantal boeren die al energiegewassen teelt, eerder beperkt is. In deze masterproef wordt er nagegaan welke de factoren zijn die bepalen of een boer al dan niet energiegewassen wil telen. Er wordt een beperking gemaakt to
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14106
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.