Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14108
Title: Op risico-gebaseerde besluitvorming voor grondwatersanering
Authors: Creemers, Sarah
Advisors: VAN PASSEL, Steven
WITTERS, Nele
COMPERNOLLE, Tine
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef wordt aan de hand van een op risico-gebaseerde besluitvorming een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: "welke grondwatersaneringstechniek (natuurlijke attenuatie, pump & treat of fytoremediatie) moet gekozen worden bij het Ford Genk praktijkgeval voor de sanering van het met BTEX verontreinigde grondwater in de pluimzone?". De risico-gebaseerde besluitvorming gebeurt aan de hand van een kosten-effectiviteitsanalyse en kosten-batenanalyses. Voor deze economische analyses is het nodig gebruik te maken van een risico-index. Op deze manier kan het risico ten gevolge van de BTEX-verontreiniging mee opgenomen worden in de economische analyses. Deze risico-index wordt bepaald op twee manieren, namelijk via de software Vlier-Humaan en via de risicowaarden in drinkwater opgesteld door WHO.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14108
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07253752011589.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.