Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14111
Title: Energieconversiepark in Limburg: een economische analyse
Authors: Robeyns, Kristof
Advisors: VAN PASSEL, Steven
WITTERS, Nele
VAN DAEL, Miet
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Tegenwoordig wordt er steeds meer interesse getoond in duurzamere activiteiten en het reduceren van de milieu-impact. Hier zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral is er de problematiek rond de uitputting van de voorraden van fossiele brandstoffen. Wetenschappers zijn het erover eens dat deze energiebronnen op korte termijn onherroepelijk uitgeput zullen geraken. Deze fossiele energiebronnen zijn bovendien regionaal geconcentreerd, waardoor de afhankelijkheid van andere regio's voor energievoorziening groot is. Een ander nadeel verbonden aan het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron is de bijdrage aan het broeikaseffect. Naast deze problemen rond de fossiele brandstoffen, is er nog het probleem van de toenemende energiebehoefte. De vraag naar energie neemt toe omwille van een toenemende wereldbevolking en omwille van economische groei. Aangezien de vraag naar energie toeneemt terwijl het aanbod van energie uit fossiele brandstoffen zal afnemen, is het aangeraden om
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14111
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.