Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14113
Title: Worden passiefscholen adequaat gesubsidieerd?
Authors: Snoeks, Anne
Advisors: THEWYS, Theo
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Passiefscholen kunnen gezien worden als een ideale milieuaanpak die start vanaf de bron. De bijzonder lage extra energiebehoefte kan op een duurzame en milieuvriendelijke wijze door de aanwezige hulpbronnen gedekt worden. Aangezien het om duurzame aspecten gaat en past binnen de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling voorziet de overheid hiervoor subsidies. Voor de inhaalbeweging van schoolinfrastructuur zijn er twee financieringsmogelijkheden. Enerzijds is er de klassieke financieringsmethode en anderzijds de alternatieve financieringswijze door middel van een Publieke Private Samenwerking. De beoordeling van de subsidiĆ«ring van passiefscholen gebeurt in deze masterproef op basis van de samenhangende milieuaspecten, meer specifiek de daling in CO2-emissies. Dit wordt gerealiseerd door de bekomen energiebesparing. Vervolgens kan de bekomen subsidie in deze termen uitgedrukt en vergeleken worden met de tarieven die voor deze aspecten gangbaar zijn.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14113
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07258392011589.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Download(s)

6
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.