Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14119
Title: Uitbreiding Re-Book IT
Authors: Costantini, Lisa
Oris, Koen
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Re-Book IT is een onderneming, opgericht in 2011 door drie studenten van de Universiteit Hasselt. De onderneming tracht een oplossing te vinden voor de ongeorganiseerde verkoop van tweedehands studieboeken aan de Universiteit Hasselt. Het bedrijf slaagt er weliswaar in om een positief winstcijfer te genereren, maar dit is niet voldoende hoog om een leefbare vergoeding uit te keren aan de zaakvoerders van het bedrijf. De centrale vraag in deze masterproef luidt dan ook: 'Kan het concept van Re-Book IT CVOA rendabel gemaakt worden?' Deze vraag wordt verder opgesplitst in drie deelvragen. Ten eerste wordt er onderzocht of Re-Book IT nog kan uitbreiden binnen de Universiteit Hasselt. De tweede deelvraag behandelt de uitbreidingsmogelijkheden van Re-Book IT naar andere studentensteden. Tot slot is er nog de derde deelvraag: 'Hoe kunnen de resultaten van bovenstaande deelvragen ge├»ntegreerd worden in een ondernemingsplan?'. Het uiteindelijke doel van deze masterproef is dan ook de opstellin
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14119
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.