Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14144
Title: Help voor multi-touch systemen
Authors: Zanders, Toby
Advisors: LUYTEN, Kris
CARDINAELS, Maarten
Issue Date: 2012
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Nieuwe gebruikers kunnen problemen ondervinden wanneer ze geconfronteerd worden met nieuwe applicaties. De ervaring die ze bij het eerste gebruik opdoen speelt vaak een belangrijke rol voor het toekomstig gebruik van de applicatie. De applicatie kan hulp bieden waardoor de gebruiker ondersteunt wordt bij het uitvoeren van verschillende acties. Hoewel multi-touch systemen op een intu├»tieve manier omgaan met digitale informatie worden geavanceerde interacties soms niet ontdekt en kunnen deze moeilijk gebruikt worden. In deze thesis onderzoeken we op welke verschillende manieren hulp kan geboden worden en welke aandachtspunten hier uit voort komen. Er wordt nader gekeken hoe multi-touch systemen kunnen ondersteunt worden met zowel actieve als passieve hulpsystemen. Actieve systemen tonen automatisch hulp op basis van de activiteit van de gebruiker. Passieve systemen daarentegen kunnen op vraag van de gebruiker worden geactiveerd. Op basis van een eigen implementatie van een he
Notes: master in de informatica-Human-Computer-Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14144
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.