Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14184
Title: Het meten van vergevingsgezindheid van wegen in een verkeerssysteem
Authors: Jansen, Dirk
Advisors: BRIJS, Tom
DANIELS, Stijn
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het meten van de vergevingsgezindheid van een weg en zijn omgeving is niet eenvoudig. Vergevingsgezindheid is één van de pijlers van het Duurzaam Veilig beleid en Vision Zero. In de eerste plaats dient het onderscheid gemaakt te worden tussen de sociale vergevingsgezindheid en de fysieke vergevingsgezindheid. Daar waar de sociale vergevingsgezindheid zich richt op de sociale omgang en interactie van verkeersdeelnemers onderling is de fysieke omgevingsgezindheid gericht op de infrastructurele voorzieningen of maatregelen. Hierdoor kunnen onbewuste of bewuste fouten van de feilbare en kwetsbare mens opgevangen worden opdat ernstig letsel voorkomen of beperkt wordt. Onder fysieke vergevingsgezindheid wordt verstaan de verkeersveiligheid waarin wordt voorzien door infrastructurele voorzieningen. Kwetsbare verkeersdeelnemers worden onderscheiden naar ongevalsernst, ongelijkwaardigheid en slachtofferrisico. In dit onderzoek zijn de voetgangers en fietsers aangemerkt als kwetsbare verkeersdee
Notes: master in de verkeerskunde-verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14184
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.