Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15535
Title: Comparison of the safety performance of channelized right-turn lanes
Authors: Geussens, Annelies
Advisors: HERMANS, Elke
DANIELS, Stijn
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De hoofdvraag van dit onderzoek is 'wat zijn de verschillen in veiligheidsaspecten tussen bypasses voor rechts afslaand verkeer met versus zonder verkeerslichtenregeling?' In dit onderzoek wordt met conflicten gewerkt door enkele nadelen van ongevallendata. Om conflictanalyses objectief te doen, worden semi-geautomatiseerde videoanalyses gebruikt. Indien men een bypass implementeert, moet men de groentijden van de 'U-bochten' niet gelijkstellen met deze van rechtsafslaand verkeer. Als dit niet wenselijk is, moet men het rechtsafslaand verkeer op de bypass met verkeerslichtenregeling waarschuwen voor verkeer dat een 'U-bocht' kan maken. Indien er veel 'rechtdoorgaand' verkeer is of er hoge wachttijden zijn op de bypass zonder verkeerslichtenregeling, wordt er best gekozen voor een verkeerslichtengeregelde bypass. De meeste conflicten gebeuren tijdens goede weersomstandigheden waardoor de inrichting van het kruispunt objectief veilig moet zijn, maar subjectief minder veilig moet zijn.
Notes: master in de verkeerskunde-verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15535
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.