Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15568
Title: Activering van immateriële vaste activa: indicator van echte waarde of gevaarsignaal?
Authors: Picquet, Elke
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: De afgelopen twee decennia rezen in de boekhoudliteratuur velerlei beweegredenen op voor het activeren van immateriële vaste activa (IA). Diverse auteurs opteren voor de activering als begunstiging van de waarderelevantie van de rapportering. Niettemin blijkt activering, in het bijzonder bij Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven, niet gebruikelijk en te weinig objectief controleerbaar. Deze vaststelling is van invloed op de geloofwaardigheid voor de gebruikers van de jaarrekening wanneer zij het incidenteel activeren eerder beschouwen als een poging om het resultaat op te poetsen dan als een werkelijke uitdrukking van ondernemingswaarde. Activering wordt in dit geval veeleer beoordeeld als een gevaarsignaal dan als een positief signaal van toekomstperspectief. Het objectief van deze masterproef is het bestuderen van de signaalwaarde van IA in de Belgische context middels een analyse van de financiële en niet-financiële kenmerken van Belgische ondernemingen die IA kapitaliseren.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15568
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08266512012588.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 22, 2022

Download(s)

42
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.