Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15578
Title: The distinctiveness of family firm intangible resources. Een dieper inzicht in de Belgische private familiale ondernemingen volgens de resource-based view
Authors: Beckers, Sandra
Advisors: HUYBRECHTS, Jolien
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Familiebedrijven vormen de meest voorkomende bedrijfsvorm in verscheidene landen. In België zijn bij benadering 70 procent van de ondernemingen familiebedrijven (IFERA, 2003). Dit fenomeen vindt men niet enkel terug in België, maar dit manifesteert zich wereldwijd. Familiebedrijven zijn de leidende spelers in de meeste economieën (Anderson & Reeb, 2003). Dit maakt familiebedrijven een enorm interessant onderwerp om te bestuderen. Doch er bestaat geen eenduidige definitie van een familiebedrijf. Zoals Handler (1989:258) 24 jaar geleden aanhaalde: 'Defining the family firm is the first and most obvious challenge facing family business researchers.' De eerste uitdaging bestaat er bijgevolg in om een wijd geaccepteerde definitie te zoeken voor dit onderzoek die gehanteerd kan worden voor de Belgische familiebedrijven. Men moet er echter wel rekening mee houden dat de zoektocht naar een eenduidige definitie van een familiebedrijf een positieve evolutie kent. Volgens Astrachan, Klein en
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15578
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.