Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15580
Title: De waarde van beleggingsadviezen
Authors: Vaes, Niels
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Als particuliere beleggers zich op de aandelenmarkt begeven, zullen ze zich meestal baseren op aandelenadviezen verstrekt door brokers. Deze belegger veronderstelt bijgevolg dat de analist over meer informatie beschikt. De analist verdiept zich in de specifieke bedrijfssituatie om een uitspraak te doen over de genoteerde ondernemingen. Hierdoor nemen particuliere beleggers hun toevlucht tot aandelenanalisten. De belegger zal een rendement verwachten op zijn belegging maar de vraag is of het ook mogelijk is om een abnormaal rendement te realiseren. Levert de belegging met andere woorden een rendement op dat hoger ligt dan hetgeen volstaat om het risico te vergoeden? In deze masterproef wordt getracht te achterhalen of men een abnormaal rendement kan realiseren op basis van de adviezen van drie brokers, namelijk Bank Degroof, KBC Securities en Petercam. Deze adviezen hebben betrekking op 52 aandelen genoteerd op de Belgische beurs, Euronext Brussel. Als marktindex werd gekozen voor de B
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15580
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.