Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15602
Title: Is het beleid dat de Europese Centrale Bank voert nog adequaat wanneer mensen het vertrouwen in voornoemde instelling dreigen te verliezen?
Authors: Janse, Wesley
Advisors: VAN AARLE, Bas
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef trachten we te onderzoeken in welke mate het dalende vertrouwen van de Europese burgers de adequaatheid van het beleid van de Europese Centrale Bank kan be├»nvloeden. Tijdens de zoektocht naar een antwoord op deze vraag wordt om te beginnen het begrip vertrouwen als geloofwaardigheid gedefinieerd en de blijvende heterogeniteit binnen de Europese (Monetaire) Unie onderzocht. Vervolgens wordt nagegaan welke relatie er bestaat tussen het nationaal inkomen, de inflatie en het niveau van werkloosheid, en het vertrouwensniveau. Na deze analyse presenteren we een nieuw trillemma uit de literatuur en leggen we het verband met het concept van de vijfvoudige unie (monetair, fiscaal, politiek, competitief en bankenunie). Ook het monetaire ECB beleid wordt hierbij onder de loep genomen. Als algemene conclusie kan worden gesteld dat de ECB met een vertrouwenscrisis kampt en dat zij haar onafhankelijkheid dient te herbevestigen en het vertrouwen opnieuw op te bouwen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15602
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09284492012636.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on May 25, 2022

Download(s)

20
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.