Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15611
Title: Transitie naar een "low carbon" economie, evaluatie van het beleid rond warmtenetten in Vlaanderen
Authors: Liesens, Karen
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
WITTERS, Nele
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Het onderwerp van deze thesis is de transitie naar een 'low carbon' economie in Vlaanderen. Meer specifiek met behulp van de integratie van warmtenetten. Deze masterproef is opgedeeld in 6 hoofdstukken die allen hun bijdrage leverden aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Deze thesis is opgebouwd uit 3 luiken, namelijk de literatuurstudie, de gevalstudie en een discussie. In de literatuurstudie wordt getracht een basisinzicht te verschaffen in de elementen die een invloed kunnen uitoefenen bij de implementatie van een warmtenet. Vervolgens worden deze inzichten verder toegepast op een specifieke gevalstudie rond een potentieel warmtenet op het industrieterrein Ravenshout. Tenslotte volgt nog kort een discussie over de rol van warmtenetten in de transitie naar een 'low carbon' economie.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15611
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.