Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15622
Title: De determinanten van professionalisering in familiebedrijven
Authors: Sanen, Niels
Advisors: STEIJVERS, Tensie
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de wereldeconomie. Zowel op het vlak van Bruto Binnenlands Product als op het vlak van tewerkstelling leveren familiebedrijven een belangrijke bijdrage. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit de academische wereld steeds meer onderzoek wordt verricht naar deze organisatievorm. Het onderzoek omtrent professionalisering heeft echter nog een hele weg af te leggen. Er bestaat nog geen consensus over wat professionalisering nu exact inhoudt en de mogelijke voordelen van professionalisering moeten verder onderzocht worden. In deze masterproef gaat de aandacht uit naar de determinanten van professionalisering. Bepaalde studies geven reeds aan dat niet alle familiebedrijven in dezelfde mate professionaliseren maar er werd nog niet onderzocht wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Deze studie gaat dus op zoek naar factoren die bepalen of een familiebedrijf al dan niet zal professionaliseren. Aan de hand van de systeemtheorie wordt het
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15622
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

76
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.