Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15634
Title: Diversiteitsplannen in KMO''s: motieven en ervaringen van werkgevers
Authors: Verheyen, Dennis
Advisors: ZANONI, Patrizia
VAN LAER, Koen
VERMAUT, Hannah
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt onderzocht welke de motieven zijn van een KMO om een diversiteitsplan aan te gaan en welke de verschillende ervaringen zijn met zo een plan. Het diversiteitsplan heeft zijn oorsprong in het Vlaamse beleid inzake Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit. De Vlaamse overheid heeft dit beleidsinstrument in het leven geroepen om gelijke kansen te vrijwaren voor iedereen op de arbeidsmarkt. Kansengroepen eisen hierbij speciale aandacht op. In elk diversiteitsplan worden ook streefcijfers voor de instroom, doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen bepaald. Onder deze kansengroepen worden allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50-plussers en vrouwen gerekend. In zo een plan kan een organisatie acties formuleren om het HR-beleid te optimaliseren en te werken aan de kwaliteit van arbeid van werknemers met diverse achtergronden. Concreet gaat het bedrijf of organisatie met behulp van een projectontwikkelaar een aantal initiatieven en acties beschrijven in een
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15634
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.