Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15675
Title: Vergelijkende studie van de financiële instrumenten ter ondersteuning van de sanering van brownfields
Authors: Dedroog, Alexander
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
THEWYS, Theo
Issue Date: 2013
Publisher: UHasselt
Abstract: Er zijn in Vlaanderen groot aantal vervuilde en verlaten bedrijfsterreinen. Het probleem is dat de herontwikkeling van deze brownfields bemoeilijkt wordt door de vervuiling van de grond. De hoge kosten van de sanering en de juridische belemmeringen, zorgen ervoor dat het economische minder interessant is om deze sites te herontwikkelen. De Vlaamse overheid heeft daarom een aantal instrumenten gecreëerd, maar deze blijken niet adequaat om alle brownfields te saneren en te herontwikkelen. Daarom wordt er in deze studie gekeken naar de omliggende landen en regio's om te zien hoe zij met deze problematiek omgaan. De focus ligt vooral op de financiële instrumenten die worden aangereikt met het doel de herontwikkeling van deze terreinen rendabel te maken.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15675
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05232022012589.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2022

Download(s)

4
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.