Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15696
Title: View interpolatie van voetbalscenes
Authors: Geebelen, Gert
Advisors: BEKAERT, Philippe
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef gaat op zoek naar een geschikte techniek voor beeldinterpolatie van grote scenes zoals een voetbalscene. Uit de literatuurstudie bleek de beeldgebaseerde visual hull hiervoor techniek geschikt te zijn. De resultaten bekomen na de implementatie van deze techniek bevestigen dit. Verder werd de invloed van het kiezen van een bepaalde camerabaseline aan de hand van een ground truth dataset geëvalueerd en werd de beeldgebaseerde visual hull methde veralgemeend voor alle mogelijke camerapositioneringen. Vervolgens werden de nog resterende problemen van deze methode met de mogelijke oplossingen hiervoor besproken. De visual hull methode heeft als belangrijke eigenschap dat de visual hull reconstructie steeds het te reconstrueren object zal bevatten zodat hierna nog andere methoden gebruikt kunnen worden om de visual hull verder te verfijnen. Tot slot werd voor deze verfijning een nieuwe, op geometrische informatie gebaseerde, edge matching techniek voorgesteld en geëvalueerd.
Notes: master in de informatica-multimedia
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15696
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.