Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15698
Title: Behavioural Profiling: Implementing the European Cookie Law
Authors: Raets, Mathias
Advisors: LAMOTTE, Wim
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterproef heeft als doel een alternatieve methode te vinden voor het herkennen van terugkerende gebruikers op een website. Dit proces speelt zich onder andere af in de context van behavioural pro- 1ling: een advertentiemethode die reclame gaat tonen aan de hand van het voorafgaande surfgedrag. Om te verzekeren dat bezoekers van een webpagina de voor hun bedoelde advertenties te zien krijgen is het noodzakelijk om een bezoeker van een webpagina te herkennen wanneer deze een webpagina bezoekt. Traditioneel gebeurde dit door het gebruik van cookies, maar door de invoering van de Europese cookiewet is dit niet meer toegestaan zonder de expliciete toestemming van deze gebruiker. In deze thesis wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om bezoekers van een webpagina te herkennen zonder het gebruik van cookies. Hiervoor wordt een taxonomie van bestaande technieken opgesteld om een overzicht van het domein te krijgen. Vervolgens worden de verschillende takken van de tax
Notes: master in de informatica-multimedia
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15698
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.