Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15732
Title: Internering, zelf aan genezing toe? Van WBM naar nieuwe interneringswet; is interneren nog steeds isoleren? - wettelijke en praktijkproblemen
Authors: Cristiano, Selina
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Onze interneringsmaatregel zorgt voor controverse. Niet alleen vertoont de huidige wetgeving, de WBM, een heel aantal lacunes, ook haar foute tenuitvoerlegging doet de kloof tussen theorie en praktijk steeds verder uitdeinen. De Interneringswet zal zeker een helende functie vervullen, doch haar inwerkingtreding wordt onophoudelijk verdaagd. Recent werd zij nogmaals uitgesteld tot 1 januari 2015. Een systeem zoals het Nederlandse, met een Pieter Baan centrum, met gradaties van toerekeningsvatbaarheid, met een combinatie van straf én maatregel ; daar kijkt men ook in ons land naar uit. Toch wees Minister van Justitie Turtelboom er op dat men zich bewust moet blijven van het feit dat ieder land zijn eigen wetgeving kent. Zij wil dan ook vooral benadrukken dat zij aan de internering wil werken naar Belgische normen. Het is afwachten of we ons graan in de toekomst effectief zullen oogsten. En het moet gauw. Het EHRM noopt ons tot verandering. Interneren mag niet meer leiden tot isoleren
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15732
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.