Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15734
Title: Insolventie en IPR: hoofdprocedure en secundaire procedures
Authors: Mpoukouvalas, Katerina
Advisors: VAN CALSTER, Geert
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Deze thesis draait rond de Europese Insolventieverordening 1346/2000, dewelke verwijzingsregels bevat m.b.t. Europese, grensoverschrijdende insolventieprocedures. De Verordening kent een systeem van parallelle insolventieprocedures die geopend kunnen worden tegen een schuldenaar. Zo kan er een hoofdprocedure geopend worden in de lidstaat waarin de schuldenaar zijn centrum van voornaamste belangen gevestigd heeft. Bovendien kan er ook een secundaire insolventieprocedure geopend worden in een lidstaat, maar enkel in het geval dat de schuldenaar daar een vestiging heeft. Deze secundaire procedure is echter ondergeschikt aan de hoofdprocedure. In de praktijk is de wisselwerking tussen alle verschillende insolventieprocedures niet steeds eenvoudig. Doorheen de jaren zijn er veel probleempunten met betrekking tot die insolventieprocedures aan het licht gekomen. In dit eindwerk heb ik me daarom voornamelijk gericht op de verschillende problemen die aangemerkt kunnen worden met b
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15734
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.