Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15750
Title: LGBTI-rechten en het EVRM: tussen autonomie en feitelijkheid
Authors: Vercammen, Jenny
Advisors: LEMMENS, Koen
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: Ten eerste wordt de periode van onontvankelijke verzoekschriften besproken, alsook het verzoekschrift dat voor het eerst ontvankelijk verklaard werd door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Deze verklaarde immers bijna alle verzoekschriften in verband met homoseksualiteit kennelijk onontvankelijk. Vervolgens wordt er zowel op homoseksueel gebied als op transseksueel gebied de eerste succesvolle klacht besproken. Voor homoseksuelen is dit het arrest Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk (1981). Hierin bepaalde het Hof immers dat er een schending is van artikel 8 EVRM doordat er een voortdurende inmenging was in het priv√©leven van verzoeker, ten gevolge van de bestaande wetgeving die homoseksuele gedragingen strafbaar stelden tussen toestemmende volwassen mannen. Op transseksueel gebied is de eerste succesvolle klacht de zaak B. t. Frankrijk (1992). Hierin heeft het Hof eveneens tot een schending van artikel 8 EVRM besloten omdat verzoekster dagdagelijks met een situatie geconfr
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15750
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.