Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15751
Title: Parlementaire immuniteiten
Authors: AERTS, Elisabeth 
Advisors: SCHOLLEN, Peter
Issue Date: 2013
Publisher: tUL
Abstract: De Belgische parlementaire immuniteiten bieden een brede bescherming aan parlementsleden om de goede werking van de wetgevende macht te garanderen. Sinds het inschrijven van die immuniteiten in de Grondwet van 1831 hebben heel wat evoluties plaatsgevonden, waardoor de parlementaire immuniteiten nu op gespannen voet staan met enkele belangrijke rechtsbeginselen. In deze masterscriptie zal volgende vraag centraal staan: Stelt de toepassing van de parlementaire immuniteiten dergelijke grote problemen dat een wijziging zich opdringt? Of is het meer opportuun om de immuniteiten in hun huidige vorm te bewaren? In de eerste hoofdstukken zullen de belangrijkste kenmerken van beide immuniteiten toegelicht worden. Daarna wordt de herziening van het grondwetsartikel betreffende één van de immuniteiten onderzocht. Verder wordt ook de verhouding van de parlementaire immuniteiten tot de mensenrechten bestudeerd en tot slot volgt een rechtsvergelijking met de Nederlandse parlementaire immuniteit.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15751
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08264072012289.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 23, 2022

Download(s)

14
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.