Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17273
Title: De belasting bij de echtelijke mantelzorgers van patiënten met multiple sclerose
Authors: Vochten, Lisa
Advisors: NEERINCKX, Eddy
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Doel: Het doel van deze studie is het rapporteren van de belasting bij echtelijke mantelzorgers van patiënten met Multiple Sclerose(MS) en het effect op het welzijn van de echtelijke mantelzorgers. Methode: Er werden drie vragenlijsten verstuurd naar de mantelzorgers en hun partner met MS. Twee vragenlijsten, 'Betrokken Evaluatie Schaal' (BES) en 'Symptom Checklist' (SC) zijn bestemd voor de mantelzorger. De 3de vragenlijst, patiënt specifieke klachten lijst (PSK), is bestemd voor hun partner met MS. Met behulp van t-toetsen en ANOVA werden de analyses gemaakt. Resultaten: Bezorgdheid is de grootste belasting, met name 66% van de mantelzorgers maken zich zorgen over de gezondheid, de toekomst en de veiligheid van de patiënt. Er blijkt een significante correlatie te zijn tussen de ernst van de ziekte van de patiënt en de totale belasting van de mantelzorgers(p'0,05). Er is een omgekeerd significant verband tussen welzijn van en de bezorgdheid van de mantelzorger. Conclusie: Bezorgdheid is de belangrijkste belasting bij de mantelzorgers en deze heeft ook invloed op het welzijn. Ernst van de ziekte speelt een rol bij de belasting. Praktische implicaties: Vooreerst moet je als hulpverlener voldoende kennis hebben over MS en sociaal economische zaken. Daarenboven is het aangewezen de mantelzorger te betrekken in de therapie.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17273
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12341392013H85.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.