Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17291
Title: Openbare uitgiften van aandelen in België: doelstelling en koersevolutie
Authors: Luyten, Ben
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef gaat over het koersverloop van een aandeel van een onderneming die een openbare aandelenuitgifte uitvoert. Er wordt onderzocht wat de invloed van de doelstelling van de uitgifte zoals deze beschreven staat in de prospectus is op het koersverloop op korte en lange termijn. Op de korte termijn zien we dat de aandelen waarbij de doelstelling de nadruk legt op het versterken van de kapitaalstructuur minder goed presteren dan de aandelen waarbij de doelstelling de nadruk legt op investeringen die zullen uitgevoerd worden. De ondernemingen uit de eerste groep zullen meer mogelijkheden hebben om gebruik te maken van markttiming bij hun uitgifte dan de ondernemingen uit de tweede groep. Als er sprake is van een uitgifte met als doel het versterken van de kapitaalstructuur zal de markt dus sneller uitgaan van een overwaardering van dit aandeel en de koers naar beneden bijstellen. Op de lange termijn vinden we in onze sample geen significante invloed van de doelstelling van de uitgifte op het koersverloop van het aandeel achteraf.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17291
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09285332013581.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2022

Download(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.