Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17293
Title: Laadplanning van treinen in intermodaal transport
Authors: Heggen, Hilde
Advisors: CARIS, An
VERDONCK, Lotte
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De laadplanning van treinen in intermodaal transport betreft het toewijzen van laadeenheden aan een specifieke locatie op de trein en kan een grote invloed hebben op de efficiëntie van een intermodale terminal. Door bijvoorbeeld meer laadeenheden op eenzelfde trein te plaatsen neemt de kost per laadeenheid af. Een goed uitgewerkt laadplan, waarbij rekening wordt gehouden met diverse beïnvloedende factoren, kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en bijgevolg tot een verhoogd competitief voordeel voor de intermodale terminal. Om na te gaan hoe een laadplan opgesteld kan worden om een zo groot mogelijke efficiëntie van de intermodale terminal te bekomen, wordt een literatuurstudie uitgevoerd waarin de factoren die bepalend zijn voor de treinplanning onderzocht worden. Vervolgens wordt in de praktijkstudie de treinplanning van het bedrijf Ewals Intermodal bestudeerd. Met de gegevens uit de literatuurstudie wordt een lineair programmeringsmodel ontwikkeld voor het opstellen van de laadplanning van treinen voor het bedrijf.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17293
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280262013588.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on May 24, 2022

Download(s)

8
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.