Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17297
Title: Weigering van een verplichte externe audit
Authors: Vanduffel, Jolien
Advisors: LYBAERT, Nadine
CORTEN, Maarten
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Aanslepende boekhoudschandalen evenals de recente financiële crisis stelden overheden en economen de laatste decennia voor de uitdagende denkoefening om meer zekerheid te scheppen voor een stabielere economie. Transparante en betrouwbare rapportering van de ondernemingsresultaten zijn daarbij uiterst noodzakelijk gebleken. De rol van de externe auditor won bijgevolg aan belang. Dit resulteerde in strengere wetgeving rond de externe audit, zowel op internationaal als nationaal niveau. Het is natuurlijk onontbeerlijk dat bedrijven de verplichte externe audit vervolgens ter harte nemen. Daarenboven fundeert de wetenschap de auditpraktijk met gedegen onderzoeken. Echter, wat de weigering van een externe audit betreft, laten economen nog een grote leemte. Met deze masterproef hoop ik dat onbekende terrein te verkennen en minstens gedeeltelijk in te vullen. De praktijk wijst namelijk uit dat talrijke ondernemingen géén auditor aanstellen ondanks de verplichting, een mogelijk storend en destabiliserend element in het zekerheidssysteem dat de audit is. De centrale onderzoeksvraag die in deze masterproef behandeld wordt, is daarom als volgt geformuleerd: 'Welke bedrijven weigeren een verplichte externe audit en waarom doen zij dit?' Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin het de weigering van een externe audit gesitueerd wordt binnen de huidige Belgische private context. Eveneens wordt de centrale onderzoeksvraag geformuleerd samen met de verschillende deelvragen. Deze deelvragen worden één voor één beantwoord in deze master
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17297
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09281922013588.pdf925.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.