Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17304
Title: Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België
Authors: Wouters, Evelyn
Advisors: MARNEFFE, Wim
POEL, Kevin
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De Europese Commissie wil dat tegen 2020, elektronische facturatie de meest frequente facturatiewijze is in alle Europese lidstaten. In België zijn het hoofdzakelijk grote ondernemingen die elektronische facturatie (e-facturatie) implementeren in hun bedrijfsprocessen. De KMO's lopen daarentegen nog niet warm voor het gebruik ervan. De opzet van dit onderzoek is dan ook de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie bij de Belgische KMO's in kaart te brengen. Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken, werd eerst de bestaande literatuur bestudeerd. De belangrijkste secundaire bronnen hiervoor waren de rapporten van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. De definitie en mogelijkheden tot e-facturatie worden beschreven, waarna het wettelijk kader geschetst wordt en de voordelen op een rij worden gezet. Er wordt bovendien een duidelijk beeld geschetst van het gebruik van e-facturatie in België. Na de literatuurstudie volgde het praktijkonderzoek. Aangezien KMO's doorgaans samenwerken met externe partners omtrent boekhouding en ICT, betekende een verdieping in de houding van deze groepen ten opzichte van e-facturatie een belangrijke meerwaarde voor het onderzoek. Het praktijkonderzoek werd afgesloten met een case studie. De oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie kunnen in vier groepen worden ingedeeld. Ten eerste is er een informatieprobleem omtrent de verschillende mogelijkheden om een factuur per e-mail of digitaal te verzenden. Met het oog op computerpannes lijkt het verzenden van een papier
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17304
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10296282013636.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.