Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17307
Title: Het meten van klantbelevenissen: literatuuronderzoek en schaalontwikkeling
Authors: Lenssen, Wesley
Advisors: JANSSENS, Willem
WILLEMS, Kim
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Klantenervaringen zijn het centrale begrip in deze masterproef. Een literatuurstudie moet klaarheid brengen over de inhoud van dit begrip. In deze studie wordt er gezocht naar een juiste definitie, maar ook de antecedenten, de gevolgen en het meten van ervaringen komt hier aan bod. Deze literatuurstudie gaat daarna nog een stap verder. Pine en Gilmore (2011) en Kleine, Kleine en Brunswick (2009) erkenden al het potentieel van transformaties. Wat transformaties zijn en wat deze tot stand doen komen wordt ook onderzocht aan de hand van bestaande literatuur. In een tweede luik van deze masterproef worden er twee meetschalen ontwikkelend die het mogelijk moeten maken om een winkelervaring op een correcte wijze te meten. Gentile, Spiller en Noci (2007) en Pine en Gilmore (1999) vormen de basis voor de twee concepten die aan de basis liggen van deze schaalontwikkeling. Het resultaat, twee valide schalen, wordt al eens een eerste keer in de praktijk gebruikt tijdens een winkelvergelijking
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17307
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10296162013638.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 16, 2022

Download(s)

30
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.