Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17314
Title: Impact van het nieuwe medische aansprakelijkheidssysteem op artsen in België
Authors: Missotten, Mieke
Advisors: MARNEFFE, Wim
VANDERSTEEGEN, Tom
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat artsen ook na de hervorming hun gedrag niet hebben aangepast en dat dus het gebruik van defensieve geneeskunde onveranderd is gebleven. Uit de regressiemodellen bleek dat de gevolgen van medische aansprakelijkheid voor de rechtbank en de hoogte van de verzekeringspremie bepalende factoren zijn van defensieve geneeskunde. Verder bleken ook de mate waarin de arts op de hoogte is van de hervorming, het gewest waarin de arts werkzaam is, het specialisme dat de arts beoefent en de rechtsvorm van het ziekenhuis waarin de arts werkzaam is in sommige regressiemodellen een significante invloed te hebben op defensieve geneeskunde. Tot slot gaven de regressieanalyses aan dat morele- en reputatieschade geen significante invloed hebben op de houding van de artsen. Deze conclusie is merkwaardig aangezien deze variabelen in de vakliteratuur als voornaamste oorzaken van defensieve geneeskunde worden beschouwd.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17314
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09285082013636.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

44
checked on May 20, 2022

Download(s)

28
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.