Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17319
Title: De invloed van family governance toepassingen op de financiële prestaties van familiale ondernemingen
Authors: Bussé, Sara
Advisors: VOORDECKERS, Wim
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het onderzoek naar familiale ondernemingen zit de laatste jaren in de lift. Familiebedrijven zijn al sinds mensenheugenis de dominante vorm van ondernemerschap en ook in de huidige realiteit vormt dit type ondernemingen de ruggengraat van de economie. Familiale ondernemingen vormen echter een aparte en complexe categorie van bedrijven die in diverse opzichten van hun niet-familiale tegenhangers verschillen. Aan de basis van deze verschillen ligt het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een extra dimensie, namelijk de familie. Omwille van de grote verschillen met niet-familiale ondernemingen kunnen familiebedrijven zich niet volledig baseren op de traditionele governance systemen en zijn aangepaste governance mechanismen vereist. Een familiebedrijf heeft namelijk niet enkel behoefte aan een goede governance van het bedrijf, maar ook van de familie. De raad van bestuur en het managementteam focussen te weinig op dit aspect en aanvullende family governance toepassingen zijn noodzakelijk. In de literatuur is men ervan overtuigd dat family governance een belangrijke rol speelt voor familiale ondernemingen. Ondanks de algemene erkenning van het belang van deze tweezijdige governance structuur, heeft de onderzoekswereld zich echter vooral gefocust op de corporate governance toepassingen in familiebedrijven. Deze eindverhandeling zal pogen deze leemte in de academische wereld op te vullen en de centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 'Hebben family governance toepassingen een positieve invloed op de financiële prestatie
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17319
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08277722013581.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

48
checked on May 27, 2022

Download(s)

58
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.