Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17322
Title: De discontinuiteitsopmerking in de auditverklaring
Authors: Ceyssens, Tessa
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef met als onderwerp 'de discontinuïteitsopmerking in de auditverklaring' wordt bekeken wat er in Belgische omgeving allemaal van invloed kan zijn op het geven van een discontinuïteitsopmerking. Om dit te doen is eerst de Belgische omgeving onderzocht. Vervolgens is er nagegaan welke invloed de eigenschappen van de gereviseerde onderneming en de eigenschappen van de revisor hebben op het geven van een discontinuïteitsopmerking. Teneinde het onderzoek uit te voeren, is er een steekproef verzameld van gefaalde ondernemingen, ondernemingen in moeilijkheden en gezonde ondernemingen. Op basis van deze gegevens is er een logistisch onderzoek uitgevoerd. Tenslotte zijn de bekomen bevindingen getest bij enkele bevoorrechte getuigen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17322
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09285712013581.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 25, 2022

Download(s)

34
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.