Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17323
Title: De auditverwachtingskloof en de formulering van de auditverklaring: impact van voorgestelde wijzigingen
Authors: Hermans, Sarah
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In dit onderzoek wordt onderzocht of de audit verwachtingskloof gedicht kan worden door het uitgeven van een uitgebreidere controleverklaring. Het is belangrijk om de audit verwachtingskloof te dichten aangezien zowel de vraagzijde als de aanbodzijde hier belang bij hebben. Voor de investeerders is het immers belangrijk dat zij de informatie juist interpreteren bij het maken van hun investeerdersbeslissingen. Ook voor bedrijven is het belangrijk dat de verwachtingskloof gedicht wordt. Wanneer stakeholders beter op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor en daardoor juistere beslissingen nemen, zal het voor bedrijven gemakkelijker zijn om kapitaal aan te trekken. Om de kloof te dichten stellen standaardzetters voor om de controleverklaring aan te passen. Aangezien er tot op heden vooral voorstellen gemaakt zijn om de controleverklaring aan te passen, maar nog geen echte definitieve veranderingen aan de controleverklaring hebben plaatsgevonden (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk), is er nog slechts weinig onderzoek gedaan naar de impact van een uitgebreidere controleverklaring op de verwachtingskloof. De twee centrale onderzoeksvragen zijn dan ook de volgende: 1) Wat is de impact van de voorgestelde wijzigingen aan de controleverklaring? 2) Hoe lopen de veranderingsprocessen in BelgiĆ« en Nederland? Over het algemeen zijn de bedrijfsrevisoren het erover eens dat de huidige controleverklaring zeker zijn informatieve waarde heeft. Slechts een beperkt deel van de bedrijfsrevisoren zegt d
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17323
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09282612013581.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 25, 2022

Download(s)

8
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.