Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17325
Title: Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten
Authors: Theys, Tobias
Advisors: VANDEMAELE, Sigrid
VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De financiële crisis die in 2007 uitbarstte, heeft een onmiskenbare invloed gehad op de financiering van bedrijven. Door een contractie aan de aanbodzijde kregen bedrijven te maken met significante hindernissen om externe financiering op te halen. Deze hindernissen waren echter niet voor elk bedrijf even groot. Op basis van een enquête die in Nederland werd uitgevoerd bij niet-financiële ondernemingen, wordt aan de hand van een lineaire en een ordinale regressie getest welke bedrijfskenmerken kunnen dienen als determinanten voor het meten van de verandering in financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis. Uit de verkennende analyse blijkt dat in 2010, het jaar waarin de enquête werd afgenomen, de ergste periode al voorbij was, aangezien bedrijven lagere financieringskosten ervoeren in vergelijking met 2007. De resultaten wijzen uit dat de grootte, het hebben van een sterke relatie met een bank, het inbrengen van borgstelling en het op zoek gaan naar financiering bij meerdere banken een negatieve invloed hebben op de verandering in financieringskosten. Er is ook sprake van een sectorspecifieke invloed. Daartegenover hebben ouderdom, de cashvoorraad, de mate van financiële beperktheid en de interestdekking een positieve invloed op de verandering in financieringskosten. Deze resultaten lijken in tegenspraak met de literatuur. Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het gegeven dat gezondere bedrijven meer toegang tot de financieringsmarkt overhouden na een contractie en zo een grotere verandering erva
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17325
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08271582013581.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Download(s)

8
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.