Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17328
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLIZIN, Sebastien-
dc.contributor.authorLucas, Robin-
dc.date.accessioned2014-10-09T09:12:42Z-
dc.date.available2014-10-09T09:12:42Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/17328-
dc.description.abstractIn deze masterproef werd onderzocht of het al dan niet aangewezen is om de Daalbroekstraat, een sluipweg gelegen in het Nationaal Park Hoge Kempen, af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hierbij werd rekening gehouden met zowel economische effecten (zoals de extra brandstof- en tijdskosten) als ecologische effecten (zoals de hinder van fauna en de emissies van schadelijke polluenten). Dit onderzoek werd gevoerd a.d.h.v. een kwalitatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA). Dit is een onderzoeksmethode die vanuit maatschappelijk standpunt bekijkt of het rendabel is om een project, in dit geval de sluiting van de Daalbroekstraat, uit te voeren. Hierbij werden zoveel impacts als mogelijk in monetaire waarden uitgedrukt, opdat de netto contante waarde (NCW) van het project berekend kan worden. De impacts waarvoor het onmogelijk was om ze in monetaire waarden uit te drukken, werden vervolgens kwalitatief besproken. Afgaande op de negatieve NCW van de monetaire analyse (-19.310.681,08 euro over een periode van 50 jaren) zou men het project niet mogen uitvoeren. De kwalitatieve analyse kwam dan weer tot het besluit dat het wel aangewezen is om de Daalbroekstraat af te sluiten. Er kon bijgevolg geen eenduidige conclusie geleverd worden, waardoor verder onderzoek aan te raden is.-
dc.format.mimetypeApplication/pdf-
dc.languagenl-
dc.language.isoen-
dc.publisherUHasselt-
dc.titleGo through or go around: een bio-economisch model-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages0-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesmaster in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek-
local.type.specifiedMaster thesis-
item.fullcitationLucas, Robin (2014) Go through or go around: een bio-economisch model.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280672013588.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

18
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

12
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.