Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17329
Title: Analyse van de sensibiliseringscampagne Energiejacht
Authors: Bervoets, Jana
Advisors: VAN PASSEL, Steven
VERBEECK, Griet
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De campagne Energiejacht is gestart onder de naam Klimaatwijken en heeft als doel het energieverbruik van huishoudens te verminderen. Deze studie onderzoekt wat de huishoudkenmerken en resultaten zijn van gezinnen die deelnemen aan de sensibiliseringscampagne Energiejacht, welke woning- en gedragsaanpassingen zij uitvoeren en of deze kenmerken en aanpassingen invloed hebben op hun CO2-uitstoot. Dit werd onderzocht door een literatuurstudie uit te voeren en een analyse van de campagne aan de hand van campagnedata verkregen via BBL en de resultaten van een vragenlijst uitgevoerd bij deelnemers aan de campagne in het kader van deze studie. Er kan geconcludeerd worden dat huishoudkenmerken zoals opleiding, leeftijd en samenstelling huishouden, budget, milieubewustzijn en gerelateerde kennis en cultuur een invloed uitoefenen op het energieverbruik van een gezin. Daarnaast komt naar voor dat de voornaamste energiebesparende woningaanpassingen betrekking hebben op het besparen van thermische energie en dat energiebesparend gedrag voornamelijk beïnvloed wordt door de overheid, het krijgen van voldoende informatie en feedback en het verwerven van milieubewustzijn. Tot slot wordt de campagne Energiejacht met de gelijkaardige campagnes Habiter mieux, het SEREC-project, Energymark, het SUN-project en de Blok-voor-Blok campagne vergeleken. Uit de vergelijking blijkt dat overheidssteun, samenwerkingsverband in groep en een gepersonaliseerde aanpak succeselementen zijn van een efficiënte campagne.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17329
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12328882013589.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.