Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17330
Title: Ontwikkeling opleidings- en begeleidingsmodule voor portfolio ondernemers
Authors: Conings, Bjorn
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De crisis die de afgelopen jaren over Europa heen waaide, heeft ook in België zijn strepen achtergelaten. Cijfers van de FOD Economie tonen aan dat er sinds 2009 een algemeen stijgende werkloosheidstendens in België is. Ten tweede toont de Vlaamse zakenkrant 'De Tijd' aan dat ook het aantal startende vennootschappen in Vlaanderen een negatieve trend volgt van 2007 tot en met 2013. Multinationals beslissen altijd in functie van hun eigen winstcijfer. Als het buitenland een betere optie biedt, is er dus geen garantie dat zij actief blijven in België. Op deze manier beïnvloeden zij de werkloosheid. Een oplossing wordt aangeboden door de lokale ondernemers. Deze kunnen via de invulling van meerdere marktopportuniteiten [portfolio ondernemen] de tewerkstelling doen heropleven of verbeteren. Deze studie onderzoekt de manier waarop potentiële portfolio ondernemers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen, dit in het kader van een opleidings- en begeleidingsmodule. Hiervoor behandelen zowel de literatuurstudie (hoofdstuk 2), als het praktijkonderzoek (hoofdstuk 3), dezelfde onderwerpen. Er worden twee stromingen onderzocht: de beste onderwijsvorm voor ondernemers en de inhoud die een dergelijke module moet bevatten. Ten eerste kan er geconcludeerd worden dat de zakelijke motivatie een ondernemer echt onderscheidt van een portfolio ondernemer. Er zijn twee zakelijke motivaties die een ondernemer aanzetten tot portfolio ondernemen: de exploitatie van marktopportuniteiten en de ondersteuning van eerdere activiteiten. Ten tweed
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17330
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11321692013637.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 27, 2022

Download(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.