Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17331
Title: De impact van locus of contol op de self-serving bias bij co-productie
Authors: Elmas, Serife Eda
Advisors: STREUKENS, Sandra
LEROI-WERELDS, Sara
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: SAMENVATTING De overgang van de moderne periode naar de postmoderne periode rond de jaren zestig bracht heel wat implicaties mee voor de economische markt. Zo ontstond er een andere soort consument die meer belang ging hechten aan maatwerk, namelijk de 'customizing consumer' (Bendapudi & Leone, 2003). Volgens Firat en Venkatesh (1995) eisen de consumenten van tegenwoordig een rol in de productie om zo een aangepaste consumptie-ervaring te creëren voor henzelf. Zo is er sinds enkele decennia een mogelijkheid om de consumenten bij de productie te betrekken, namelijk door co-productie. In welke mate co-productie het bedrijf loont, is echter afhankelijk van vele aspecten. Naast de winstcijfers zal ook het effect op de klanttevredenheid op lange termijn een rol spelen, aangezien de klanttevredenheid over het bedrijf in het algemeen een beeld weergeeft van de loyaliteit, de prijsgevoeligheid, de reactie op competitiviteit, etc. van de klanten (Anderson, Fornell & Lehmann, 1994). Uit onderzoek blijkt dat de self-serving bias een rol speelt bij het bepalen van het effect van co-productie op de klanttevredenheid (Bendapudi & Leone, 2003). De self-serving bias is de neiging van individuen om meer verantwoordelijkheid te eisen bij een succesresultaat en minder verantwoordelijkheid te nemen bij een faalresultaat dan de partner waarmee de uitkomst gezamenlijk gerealiseerd werd (Wolosin, Sherman & Till, 1973). Bendapudi en Leone (2003) ondervinden dat wanneer consumenten deelnemen aan de productie (participation) zij minder tevrede
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17331
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10305532013638.pdf723.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 22, 2022

Download(s)

2
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.