Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17339
Title: Hoe bouw ik mijn KMO uit tot een icoon binnen de sector?
Authors: Vanstipelen, Juta
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Tegenwoordig maken kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) steeds meer deel uit van de markt. Toch kennen de KMO's in Vlaanderen een groot falingsrisico en een beperkt groeipotentieel. Een groot probleem dat onder de KMO's heerst, is het staande houden van een startende onderneming of zich verder kunnen ontplooien tot een groeiend bedrijf. Daarom is het nuttig een verkennend, kwalitatief onderzoek uit te voeren rond wat een KMO kan doen om dit probleem te omzeilen. Een geografische beperking werd opgelegd om dit specifiek voor Limburgse KMO's te onderzoeken. De centrale onderzoeksvraag die hieruit voortkomt, is: 'Hoe bouw ik mijn KMO uit tot een icoon binnen de sector?'. Dit centrale probleem situeert zich zowel tussen ondernemingen onderling als tussen onderneming en klant. Aan de hand van vijf casestudies werd het empirisch onderzoek rond vijf deelvragen opgesteld. Een overkoepelend kader werd ontworpen om de variabelen, die invloed hebben op het worden van een icoon, weer te geven. Er wordt vervolgens ingegaan op wat het succes voor een icoon bepaalt. Hier is een duidelijke evolutie te zien van een louter financiële focus naar meer menselijke drijfveren. Verder werd ondervonden dat een icoon zich momenteel niet in superieure financiële resultaten vertaalt. Erna wordt een stappenplan weergeven die een onderneming kan helpen zich te ontwikkelen tot icoon. Als laatste wordt er op het ethisch ondernemen verder ingegaan, om het belang daarvan te toetsen aan het icoon zijn. Dit blijkt nog een gering belang te hebben.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17339
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297152013637.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 16, 2022

Download(s)

16
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.