Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17341
Title: Migranten en ondernemerschap in Limburg
Authors: Baskan, Cihan
Advisors: PEETERS, Ludo
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In België wonen er heel wat migranten. Ook in de provincie Limburg zijn ze in grote aantallen aanwezig. Wat ons de laatste jaren opvalt, is dat allochtonen steeds meer de stap zetten naar de zakenwereld. Mensen van allochtone afkomst nemen toenemend meer het initiatief om een eigen zaak op te richten. De laatste jaren wordt er meer onderzoek gedaan naar deze groep van ondernemers. Desondanks is het een groep waarover weinig bekend is. Nochtans zijn deze ondernemers van groot belang op zowel sociaal als economisch vlak. Deze eindverhandeling heeft als intentie meer inzicht te verwerven over deze groep van ondernemers, meer specifiek over de Turkse ondernemers in Limburg. Men wil een onderzoek voeren naar de Turkse ondernemers en hun positionering in Limburg. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek wordt bijgevolg als volgt geformuleerd: 'Wat is de toestand van Turkse ondernemers in Limburg?'. Deze eindverhandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel vormt de literatuurstudie. In de literatuurstudie richt men zich tot theorieën die de deelvragen helpen te beantwoorden. De eerste deelvraag wordt beantwoord door een algemene beschrijving van het aantal ondernemers en allochtonen in Limburg. Er wordt eveneens een korte historiek geschetst over de migratiestromen in België. Om een antwoord te formuleren op de tweede deelvraag wordt in de literatuurstudie ingegaan op de verklaringsmodellen van Jenkins en Ward (1984) voor de motieven van allochtoon ondernemerschap; het culturele model of economisch kansenmodel of theori
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17341
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07257112013636.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 27, 2022

Download(s)

14
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.