Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17342
Title: Management van Islam in organisaties
Authors: Ceusters, Leen
Advisors: VAN LAER, Koen
ZANONI, Patrizia
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het onderwerp van deze masterproef is management van Islam in organisaties. Specifiek is het doel van deze masterproef een antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag, die luidt: op welke wijze managen ondernemingen Islam? Een beter inzicht krijgen in dit onderwerp is belangrijk omwille van verschillende redenen. Zo vormen moslims een steeds grotere groep in onze samenleving. Daarnaast zijn er een aantal praktijken verbonden aan de Islam die een invloed kunnen hebben op het dagelijkse leven van een moslim op het werk en tot slot krijgen moslims op de arbeidsmarkt vaak te maken met discriminatie en Islamofobie. De masterproef begint met een literatuurstudie, waarin eerst ingegaan wordt op diversiteit in organisaties. Hoewel er in de literatuur betreffende diversiteit weinig aandacht is voor het aspect religie, zijn er toch belangrijke inzichten in deze literatuur te vinden die ook relevant zijn in de context van religie op de werkvloer. Eerst wordt het begrip diversiteit beschreven en wordt er ingegaan op de effecten die diversiteit kan hebben op het functioneren van een onderneming. Zo worden er een aantal problemen weergegeven die kunnen optreden wanneer er diversiteit binnen de onderneming aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een hoger verloop en discriminatie. Hierbij worden ook een aantal verklaringen gegeven voor het ontstaan van die problemen, zoals sociale categorisatieprocessen, het gelijkheidsattractie principe en de theorie van tokenism. Daarna worden de voordelen die diversiteit kan brengen in een onderneming bes
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17342
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09289592013636.pdf569.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 17, 2022

Download(s)

10
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.