Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17343
Title: Analyse van de budgettaire kost van Belgische rechtbanken
Authors: Gemis, Andreas
Advisors: MARNEFFE, Wim
BIELEN, Samantha
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Budgetbeheer binnen de overheid wordt met de dag belangrijker. De druk vanuit Europa om een begroting die grotendeels in evenwicht is te presenteren wordt met het jaar groter. Er valt geen krant of avondjournaal meer te vinden zonder reportages over tekorten of strubbelingen tijdens de begrotingsopmaak. De harde boodschap is immers dat er overal dient bespaard te worden. Bij 'besparen' denken veel mensen meteen aan het sneuvelen van banen, het snoeien in secundaire arbeidsvoorwaarden etc.. Maar wat als kostenbesparingen nu eens gelijk stonden aan een verhoogde efficiëntie en niet aan naakte ontslagen of afvloeiingen? Hier komt deze masterproef tussenbeide. Met deze thesis gaan we, net zoals in de privésector, kijken of de middelen voor Justitie op een efficiënte, krachtdadige manier worden verdeeld en ingezet. Analyseren van jaarverslagen, kostenbudgetteringen enzomeer zullen aan bod komen binnen deze proef. Deze instrumenten worden reeds gebruikt in de private sector door onder andere auditkantoren. Bijgevolg wordt met deze masterproef heel wat broodnodige ervaring opgedaan richting de toekomst.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17343
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280762013636.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.