Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17344
Title: Vergelijkende analyse van de werking van rechtbanken van eerste aanleg
Authors: Julin, Eline
Advisors: MARNEFFE, Wim
BIELEN, Samantha
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Traag, inefficiënt, hopeloos verouderd zijn begrippen waarmee Justitie zich meer en meer gaat associëren. Steeds meer Belgen klagen over de werking van ons gerechtelijk apparaat. Deze problemen komen vooral tot uiting binnen de domeinen van het personeelsbeleid, informatica en de rechterlijke organisatie. De trage en inefficiënte werking zorgt voor gerechtelijke achterstand. Hiervoor werd België al meermaals door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld, echter zonder resultaat. De afhandeling van rechtszaken verloopt erg traag en partijen moeten noodgedwongen wachten op een vonnis. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van een rechtszaak hoog oplopen en dat partijen hun vertrouwen in Justitie verliezen. Om het vertrouwen van de burger terug te winnen worden er steeds meer eisen gesteld aan het prestatieniveau van de rechterlijke organisatie. De huidige rechtsonzekerheid en andere negatieve gevolgen die minder productieve rechtbanken met zich meebrengen, tonen aan dat het efficiënter en productiever functioneren van rechtbanken een hoogdringende noodzaak is. Een goed presterende rechterlijke macht wordt beschouwd als een voorwaarde voor economische ontwikkeling. Om de prestaties van rechtbanken te verhogen, is er inzicht nodig in de productiestructuur en in de factoren die de productiviteit beïnvloeden. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de factoren die een invloed kunnen hebben op de productiviteit en de efficiëntie van rechtbanken divers zijn en niet allemaal een even grote invloed uitoefenen. De
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17344
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11315052013636.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.