Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17348
Title: Invloed van interne audit op het honorarium van de externe auditor
Authors: Aktay, Sibel
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt de invloed van de interne audit op het honorarium van de externe auditor onderzocht. Met behulp van een kwalitatief onderzoek wordt de relatie tussen de interne en externe auditor weergegeven. Het kwantitatieve onderzoek tracht de determinanten van het audithonorarium te bepalen. Het eerste deel van de masterproef bespreekt het praktijkprobleem, onderzoeksvragen en de methodologie van het onderzoek. De probleemstelling situeert zich in de relatie tussen de interne auditor en de externe auditor. De relatie van de interne audit met de externe auditor wordt vanuit twee perspectieven bekeken. Enerzijds vanuit een substitutietheorie en anderzijds vanuit een complementair perspectief. Hieruit wordt de centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 'Wat is de invloed van de interne audit op het honorarium van de externe auditor?' Er zijn vier deelvragen opgesteld. Door op een systematische manier oplossingen te formuleren op de deelvragen trachten wij een antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag: 'De interne auditor versus de externe auditor' 'Welk samenwerkingsverband bestaat er tussen de interne audit en de externe auditor?/ Hoe verloopt de coƶperatie tussen de interne en externe auditor?' 'Wat laat het wettelijk kader toe?' 'Wat bepaalt het audithonorarium?' In het tweede deel wordt de literatuurstudie besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft de taken en verantwoordelijken van de interne en de externe auditor. De verschillen en overeenkomsten tussen beide beroepen komen in dit hoofdstuk aan bod. Hoo
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17348
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09287682013635.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 25, 2022

Download(s)

36
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.