Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17354
Title: Het belang van formele, niet-financiële controlesystemen binnen familiebedrijven
Authors: Buckinx, Sofie
Advisors: DEKKER, Julie
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het onderwerp van deze masterproef luidt 'het belang van formele, niet-financiële controlesystemen binnen familiebedrijven'. Deze controlesystemen hebben betrekking op het beïnvloeden van het gedrag van het personeel om de gewenste bedrijfsdoelstelling te bereiken. Uit de literatuur blijkt dat er in familiebedrijven minder gebruik gemaakt wordt van dergelijke controlesystemen. Met behulp van een case study en interviews, met zowel familieleden als niet-familieleden, wordt getracht te onderzoeken waarom dit het geval is en wat de mogelijke drijfveren zijn voor het implementeren van formele, niet-financiële controlesystemen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17354
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10305912013635.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

34
checked on May 26, 2022

Download(s)

52
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.