Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17357
Title: The value of Open Innovation theory
Authors: Cinar, Betul
Advisors: ROIJAKKERS, Nadine
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Hoewel al veel onderzoek verricht is rond open innovatie, is de vraag 'Wordt open innovatie onderbouwd door de managementtheorieën?' onbeantwoord gebleven. Er heerst nog een onduidelijkheid over in hoeverre open innovatie wordt onderbouwd door andere managementtheorieën. De grondlegger van open innovatie is ongetwijfeld Chesbrough geweest. Volgens hem levert open innovatie een aantal contributies die hij uitvoerig beschrijft in zijn publicaties. De algemene conclusie die kon geformuleerd worden na de analyse van dit onderzoek, sluit aan bij de mening van Chesbrough. De bouwstenen van deze theorie worden gevormd door managementtheorieën, maar open innovatie gaat telkens een stap verder. Ook omvat de open innovatie strategie een aantal factoren die in de voorgaande managementtheorieën niet behandeld werden. Dus open innovatie is daadwerkelijk een nieuw waarde creërend paradigma die waarde toevoegt aan de innovatieliteratuur.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17357
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08266212013635.pdf917.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 26, 2022

Download(s)

6
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.