Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17358
Title: Internetrapportering van informatie over het intellectueel kapitaal en de kapitaalkost
Authors: Deroy, Laura
Advisors: LYBAERT, Nadine
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In het kader van deze masterproef wordt een onderzoek gevoerd bij Belgische beursgenoteerde bedrijven naar het verband tussen vrijwillige rapportering, op de bedrijfswebsite, van informatie over het intellectueel kapitaal en de kapitaalkost van het bedrijf. Meer specifiek wordt er gefocust op die informatie-elementen uit het intellectueel kapitaal, waar analisten het meeste belang aan hechten. Daarbij wordt ook onderzocht of het verband verschilt voor bedrijven uit traditionele sectoren in vergelijking met bedrijven uit hoogtechnologische sectoren. Over het algemeen wordt er geen significant verband gevonden tussen de vrijwillige rapportering van de meest belangrijke informatie over het intellectueel kapitaal en de kapitaalkost van het bedrijf. Bij opsplitsing in traditionele sectoren en hoogtechnologische sectoren blijkt er een significant negatief verband tussen de vrijwillige rapportering van de meest belangrijke informatie over het intellectueel kapitaal en de kost van het aandelenkapitaal voor bedrijven uit traditionele sectoren. Er wordt geen verband aangetoond met de kost van schulden voor bedrijven uit traditionele sectoren, noch een verband met de kapitaalkost voor bedrijven uit hoogtechnologische sectoren.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17358
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297452013635.pdf789.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.