Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17359
Title: De beleids- en beheerscyclus in het lokaal bestuur. Draagvlakanalyse
Authors: Ector, Sven
Advisors: ACKAERT, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Samenvatting De beleids- en beheerscyclus (BBC) in het lokaal bestuur vormt het onderwerp van deze masterproef. De bepalingen in BBC hebben een grote invloed op de gehele werking en organisatie van gemeenten. Omdat dit heel wat veranderingen met zich meebrengt is er nood aan een voldoende groot draagvlak. Er werd dan ook een draagvlakanalyse uitgevoerd ten einde een blik te kunnen werpen op de invloed van BBC op het lokaal bestuur. In het kader van deze masterproef kan het draagvlak omschreven worden als het gedeelte van de gemeenteraadsleden die de veranderingen door BBC begrijpen en ondersteunen. Om van een succesvolle implementatie van BBC te kunnen spreken is het dus essentieel dat er onder de gemeenteraadsleden een zo groot mogelijk draagvlak bestaat. Volgende onderzoeksvraag stond doorheen het onderzoek centraal: 'In welke mate bestaat er een draagvlak voor BBC onder gemeenteraadsleden?' Deze centrale onderzoeksvraag werd nog verder ondersteund door enkele deelvragen. Om hier een antwoord op te kunnen bieden werd er een onderzoek uitgevoerd onder de Limburgse gemeenteraadsleden. Deze masterproef is onderverdeeld in drie grote delen. Het eerste deel bestaat uit het onderzoeksplan en bestaat uit vier hoofdstukken. Vervolgens wordt er in het tweede deel een theoretische uiteenzetting gegeven over BBC en het gemeentedecreet waarin BBC kadert. Dit gedeelte bestaat uit zes hoofdstukken. In het afsluitende derde deel beschrijven de resterende drie hoofdstukken het empirisch onderzoek. Hoofdstuk één introduceert de probl
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17359
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08274712013635.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 17, 2022

Download(s)

8
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.