Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17361
Title: Innovatie en "ageing"
Authors: Simons, Lorenz
Advisors: VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Hedendaagse ondernemingen hebben te kampen met zware concurrentie.Om de sterke concurrentie de baas te blijven is het belangrijk om je als onderneming te kunnen differentiëren. Hierbij speelt innovatie een belangrijke rol. Het kan een onderneming immers een belangrijk concurrentieel voordeel opleveren. De belangrijkheid van innovatie in de bedrijfswereld wordt mede geïllustreerd door de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat er hierover reeds gedaan is. De leeftijd van een onderneming valt hier niet onder. Dit gegeven heeft in het kader van innovatie nog weinig aandacht gekregen en heeft te kampen met tegenstrijdige resultaten. De centrale onderzoeksvraag van deze masterpoef luidt dan ook als volgt:'Welke relatie bestaat er tussen de leeftijd van een onderneming en haar innovatiegedrag?' Eerst en vooral is de leeftijd van een onderneming negatief gerelateerd aan de R&D per werknemer. Concreet betekent dit dat jongere bedrijven meer actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Tevens zien we een positief verband voor kapitaalintensieve ondernemingen. Dit levert het bewijs dat R&D een kostelijke affaire is. Daarnaast wordt een negatief verband gevonden voor het aantal werknemers. Dit betekent dat niet de grote multinationals, maar eerder de kleinere ondernemingen het meest aan R&D doen. Tot slot is het belang van het opleidingsniveau niet terug te vinden in de resultaten. De coëfficiënt heeft een negatief teken en is niet significant.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17361
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10295832013635.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 17, 2022

Download(s)

8
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.